Mångsysslare med spetskompetens
Sundsvalls Industrimekaniska AB är kapabla att utföra de mest skiftande uppdrag. Företagets 40 anställda täcker hela spektrumet, allt från maskinförare, svetsare och plåtslagare till elektriker och mekaniker.
- Vi tar oss an allt från grävmaskinsreparationer och rivningsuppdrag till avancerade konverteringar av aluminiumugnar, och allt däremellan, försäkrar Fredrik Hallberg, som tillsammans med Martin Lundahl driver företaget.
De startade Sundsvalls Industrimekaniska AB år 2004, efter att de varit arbetsledare på ett annat företag. Känslan var att med sin kunskap och entreprenörsanda skulle de kunna göra arbetet bättre på egen hand. Redan som anställda utförde de stora delar av uppdragen på Kubal, Sveriges enda aluminiumverk. Ett av de största projekten inleddes för två år sedan, då de fick i uppdrag att modernisera ugnarna på verket. Ett projekt de nu ansvarar helt för.
- Vi demonterar all gammal utrustning, tar ut och byter stålet i lådan där aluminiumet finns under framställningen, installerar ny ugnsöverdel och lämnar efter oss en ny, effektivare ugn, sammanfattar Martin.
Det är långt ifrån något dussinjobb, faktum är att Martin, Fredrik och deras medarbetare bedriver ett pionjärjobb på aluminiumverket.
- Det här har aldrig gjorts förut så vi måste se till att allt fungerar perfekt, från logistik till genomförande samt från oxidförsörjning till varje svetsdetalj, konstaterar Fredrik.

Den unika kunskapen har också lett till att Sundsvalls Industrimekaniska fått uppdrag utomland. Bland annat har man varit i Portland i USA och demonterat utrustning från ett nedlagt smältverk. Aluminiumskenor för strömförsörjning och annan specifik utrustning monterades ner och flyttades till Sundsvall och Kubal, sammanlagt 400 ton.
- Med den kunskap vi skaffat oss genom renoveringen av ugnarna besitter vi en kompetens att bygga om smältverk som visat sig eftertraktad även utanför Sverige, säger Martin.
Många framtida uppdrag kommer därför att ske både här hemma och utanför landets gränser. Trots det imponerande uppdraget på aluminiumverket räds man inte mer jordnära uppgifter. Inom industrimekanik utför man allt kunderna kan tänkas efterfråga.
- Ett exempel är att vi tillverkat detaljer till vågmaskinen för ett nytt badhus, berättar Fredrik.
Övriga exempel på arbeten är industriservice, byggnadssmide, stålkonstruktion och rörarbeten. Alla anställda är inställda på att göra bra jobb och ingen gnyr om det blir tal om övertid eller snabba omkastningar i schemat.
- Flexibilitet och helhetsansvar för projekten är våra styrkor, alla arbetsdagar slutar inte när klockan ringer, säger Martin. Vårt helhetskoncept kräver perfekt logistik och att alla i företaget fyller sin funktion i varje moment.
På bara sex år har man nått 40 anställda, samtliga kompetenta inom sina gebit. Och med den spetskompetens man skaffat sig i arbetet med aluminiumugnarna och smältverk ligger världen och framtiden öppen för Sundsvalls Industrimekaniska.
- Oavsett om våra uppdrag gäller grävmaskinsreparationer eller avancerade demonteringar i andra länder gör vi alltid ett gediget jobb, avslutar Fredrik.
Ett påstående som förklarar varför företaget hittills aldrig missat en deadline.

Sundsvalls Industrimekaniska AB

Bransch:
Industri

Telefon: 0706-38 38 08


Email:
simab.fredrik@hotmail.com

Adress:
Sundsvalls Industrimekaniska AB
Sunnås 157
86041 Liden
5 senaste företagen